Life Training

life training

Upoznajte se sa najnovijim dostignućima u domenu psihologije i razvijte sposobnosti upravljanja stresom i komplikovanim komunikacijskim situacijama. Fascinantan put kroz nova dostignuća u domenu neuronauka, primijenjene i kliničke psihologije, teorije medjuljudske komunikacije.

Po prvi put će vam u Crnoj Gori biti dostupna saznanja prestižnih istraživačkih centara (Harvard, Yale, UCLA, Stanford, Massachusetts University). Novi “alati” i praktične vježbe i njihova primjena u poslu, međuljudskim odnosima u porodici i van nje.

Stres i psihološka tenzija su odgovorni za pravi genocid koji se u svijetu događa. Milioni ljudi umiru od kardiovaskularnih oboljenja, autoimunih bolesti, kancera… Depresija je već sada treća najbrojnija dijagnoza, a do 2030 će postati najčešći problem sa kojim se ljudi suočavaju!

Ljekar će vam uviek reći da “promijenite stil života”. Šta to u stvari znači. gdje se ta promjena odvija i kako konkretno možete pristupiti tom zadatku, a da pri tom ne morate otići na pusto ostrvo kako bi se izolovali o stresa? Čak i male promjene u funkcionisanju vašeg psihološkog i neurološkog sistema imaju dramataično pozitivan učinak na vaš život i zdravlje…

Informacije o naučnim izvorima, vremenu i mjestu održavanja treninga, kao i načinu prijavljivanja biće dostupne preko Facebook grupe: Life Training: Emocionalna inteligencija i komunikacija.

PRIJAVLJIVANJA ZA UČEŠĆE NA POKAZNOM SEMINARU (8. februar 2014. u Upravi za kadrove, Ul. J. Tomaševića 2/A, Podgorica) s početkom u 10.00h se mogu obaviti OVDJE!

Više informacija na telefon +382 67 661346 ili na email radoje.cerovic@gmail.com

«

Leave a Reply


+382.(0)20.623.091 | +382.67.661.346 | +39 347 769 2760
Montenegro, Bulevar Ivana Crnojevića 63, 81000 Podgorica